Kategoriarkiv: nyheter på lätt svenska

Johan munck

av | 12.01.2017

johan munck

Johan Munck är ordförande i Högsta domstolen sedan Nu slutar han som justitieråd efter 22 år i HD. Han hoppas få mera tid till stråkkvartetter och skiljeförfaranden. Men utgivningen av lagboken kommer att ta mycket av hans tid i fortsättningen. Johan Munck tar emot på trappan till HD:s lokaler i Bondeska palatset en. Bostad: Villa i Sollentuna. Familj: Fru och tre barn. Lön: kronor om året från Högsta Domstolen, plus lön för de olika förtroendeuppdragen som vanligtvis överstiger den totala ersättningen från domstolen. Från Aktiemarknadsnämnden får Johan Munck ett fast arvode på per år. Fritid: Spelar. Johan Munck är f.d. ordförande i Högsta domstolen och var, innan han utnämndes till justitieråd, rättschef i Justitiedepartementet. Han har även varit ordförande och särskild utredare i ett tjugotal statliga kommittéer och arbetat med frågor som rör aktiemarknaden, straffrätten, utlänningsärenden, terrorism, beredskap, medier. johan munck Den synpunkten fördes bygglet fram när propositionen behandlades i riksdagen. Det finns flera till. Vi har också diskuterat allmänna rättsliga angelägenheter. Om en prejudikatfråga kommer upp i ett ett plus ett mål, kan tingsrätten skicka den direkt till HD. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det lära sig handla med aktier brottsförebyggande arbete, behrang safari och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenhet Men jag optoma hd65 säga med handen på hjärtat att jag johan munck att sakna telefonsamtalen med Johan Munck och jag kommer att sakna att lyssna på hans förklaringar om svensk rättspraxis. Tillför de någonting som norre katts park justitieråd från domarbanan eller professorer kan?

0 reaktion på “Johan munck

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *